Norsk

“Kan tidlig intensiv støtte avhjelpe matematikkvansker?” har som mål å undersøke effekten av intervensjonsprogrammet Telleferdigheter og relasjonelle ferdigheter i matematikk og å sørge for intensiv støtte for lavtpresterende elever i matematikk. Undersøkelsen er pågående, og undervisningsmateriale vil bli lagt ut når studien er ferdig desember 2017.

Les mer om prosjektet her.